MIJN WERKMETHODE


Werkmethode Het juist op toon brengen van instrumentenruggen en -voorbladen is een zeer tijdrovende bezigheid. Ik kan dan misschien wel in staat zijn om een instrument snel en efficiënt te bouwen na zovele jaren, wanneer de tijd gekomen is om de klankkleur en de mechanische weerstand van de bladenvast te leggen, is het onmogelijk een gissing van de werktijd te maken. Sommige stukken hout komen sneller tot klank dan andere. Iedere specifieke welving heeft zijn eigenschappen voor wat betreft de dosering van grondnoten en boventonen. Vlakke platen zullen dieper klinken dan gewelfde, groffe heel wat lager dan fijngenerfde. Aangezien je als bouwer een bepaald akoestisch ideaalbeeld nastreeft zal je voor elk stuk hout weer de uitdaging moeten aangaan zo onbevangen mogelijk te reageren op wat het hout je aan grondtonen laat beluisteren.

In het begin kunnen er nog met een schaaf of stootijzer dikke krullen worden weggestoken maar geleidelijk aan moet de plaats geruimd worden voor de fijnere schaafjes en tenslotte voor krabstalen.
Eerst kan nog gebruik gemaakt worden van diktemeters maar stelselmatig zullen deze vervangen worden door het geconcentreerd manueel buigen en vooral het genuanceerd bekloppen van het hout. Om de plaatsen te bepalen waar best hout wordt weggenomen, maak ik ook nu en dan gebruik van een toongenerator. Deze kan eventueel helderheid verschaffen wanneer er twijfel is over wat er nu te doen staat.

Contact

Van Arteveldestraat 40
2060-Antwerpen
Tel. & Fax: +32 (0)3 6465500
GSM : 0498854758